Franchising

Franšízing - rychlejší úspěch, nižší riziko a vyšší zisk

Franšízing je, stručně řečeno, poskytování úspěšného a vyzkoušeného podnikatelského nápadu, značky a podpory jiným podnikatelům za úplatu.

Franšízingu dnes mnoho velkých firem vděčí za své silné celosvětové konkurenční postavení a věhlas. Nejúspěšnější franšízingové koncepty se postupně propracovaly od místního trhu k celonárodnímu a později až ke globálnímu pokrytí. Mnohý podnikatel franšízingu vděčí za svůj rychlý start v podnikání na svém lokálním trhu a schopnost se udržet. Mnohý zákazník – aniž to někdy tuší – právě franšízingu vděčí za vysokou dostupnost kvalitních výrobků a služeb. Franšízing dává malým nebo novým firmám možnost získat podobné konkurenční výhody jako mají silné, velké a zavedené firmy.

Mezinárodní franšízingové organizace odhadují, že v současné době existuje na celém světě více než 20 tisíc samostatných franšízingových koncepcí, značek a sítí uspokojujících zákazníky v nepřeberné škále činností. Očekává se, že v současné digitální epoše založené na informacích a znalostech a také na vytváření aliancí a sítí firem a jednotlivců, se franšízingové „spolupodnikání“ postupně stane dominující formou distribuce.

Podle jedné z definicí používaných v Evropě:

Franšízing je model distribuce založený na tom, že podnikatel (franšízor) svůj úspěšný systém odbytu výrobků, služeb nebo technologií poskytuje za úplatu jiným právně a finančně nezávislým obchodním partnerům (franšízantům). Franšízor svým franšízantům poskytuje právo (a zároveň jim ukládá povinnost) provozovat jeho obchodní činnost v souladu s jeho koncepcí odbytu, včetně používání jeho know-how a obchodních a technických postupů a při tom užívat obchodní jméno a|nebo ochrannou známku franšízingového poskytovatele. Franšízing je založen na trvalé a blízké partnerské spolupráci vycházející z dlouhodobé franšízingové smlouvy. Franšízor svým franšízantům poskytuje trvalou prodejní a technickou podporu.

Základem franšízingového modelu podnikání je dlouhodobá podnikatelská partnerská spolupráce (joint-venture, spolupodnikání, kooperace) dvou - a více - podnikatelů založená na dělbě činností. Každý z partnerů poskytuje pro účel společného podnikání (spolupodnikání) své silné stránky. Franšízor poskytuje značku, podnikatelský nápad, znalosti a zkušenosti, servis pro franšízanty a věnuje se systémovým a strategickým úkolům a rozvoji svého know-how ; franšízantům přenechává zajištění kapitálu a realizačního zázemí a řešení operativních záležitostí. Dohromady tak vzniká vyšší kvalita, která se početností a propojením obchodních jednotek příjemců do řetězce synergicky znásobuje.

Franšízingové partnerství má celou řadu výhod a předností; má samozřejmě také slabiny a riziková místa, ale výhody nad nevýhodami dlouhodobě převažují. Franšízing neumí zaručit stoprocentní podnikatelský úspěch - dokáže však podnikatelská rizika dramaticky snížit.

 • ADMEZ Logo
 • Logo AmRest
 • Logo 4brandsAmRest
 • Logo BB
 • Logo Bidfood
 • Bcc Logo
 • Logo Bernardpivo 300
 • Logo Burger
 • CAPTAIN CANDY Logo
 • CENTERS DATA Logo
 • Costa
 • Cushman
 • Ceska Sitovka
 • Logo CIFRA 300
 • MS Logo
 • Logo DeptIntTrade 300
 • Logo Dobra Cajovna
 • Logo Franchise Club
 • Logo FranKey
 • Logo Fruitisimo
 • HARLEY Logo
 • Logo Home Office
 • Logo Hooters
 • Logo Chleba
 • Logo MI IIR
 • Logo Jansen Display
 • JLV Logo
 • Logo KFC
 • KOFOLA Logo
 • Lagardere
 • Logo Liftago
 • Logo Manpowergroup 300
 • Logo Masters
 • Logo Minit
 • MrBarkers
 • Logo Nespresso
 • Logo Nielsen
 • Logo O2
 • OKSYSTEM Logo
 • Logo La Panna
 • Paul
 • Logo Pizza Company
 • Logo Pizza Hut
 • POPAI Logo
 • Logo Raai
 • Logo REMAX
 • RELAY
 • SOCR New Logo
 • Log Milci Aje
 • Startup Grind
 • Logo Starbucks
 • The Chamber
 • Logo Virtuoso
 • Logo Zasilkovna.cz 300x300px
 • Logo ZCH
 • Logo Zlomek A Vvra