Franchising

Franšízing - rychlejší úspěch, nižší riziko a vyšší zisk

Franšízing je, stručně řečeno, poskytování úspěšného a vyzkoušeného podnikatelského nápadu, značky a podpory jiným podnikatelům za úplatu.

Franšízingu dnes mnoho velkých firem vděčí za své silné celosvětové konkurenční postavení a věhlas. Nejúspěšnější franšízingové koncepty se postupně propracovaly od místního trhu k celonárodnímu a později až ke globálnímu pokrytí. Mnohý podnikatel franšízingu vděčí za svůj rychlý start v podnikání na svém lokálním trhu a schopnost se udržet. Mnohý zákazník – aniž to někdy tuší – právě franšízingu vděčí za vysokou dostupnost kvalitních výrobků a služeb. Franšízing dává malým nebo novým firmám možnost získat podobné konkurenční výhody jako mají silné, velké a zavedené firmy.

Mezinárodní franšízingové organizace odhadují, že v současné době existuje na celém světě více než 18 tisíc samostatných franšízingových koncepcí, značek a sítí uspokojujících zákazníky v nepřeberné škále činností. Očekává se, že v současné digitální epoše založené na informacích a znalostech a také na vytváření aliancí a sítí firem a jednotlivců, se franšízingové „spolupodnikání“ postupně stane dominující formou distribuce.

Podle jedné z definicí používaných v Evropě:

Franšízing je model distribuce založený na tom, že podnikatel (franšízor) svůj úspěšný systém odbytu výrobků, služeb nebo technologií poskytuje za úplatu jiným právně a finančně nezávislým obchodním partnerům (franšízantům). Franšízor svým franšízantům poskytuje právo (a zároveň jim ukládá povinnost) provozovat jeho obchodní činnost v souladu s jeho koncepcí odbytu, včetně používání jeho know-how a obchodních a technických postupů a při tom užívat obchodní jméno a|nebo ochrannou známku franšízingového poskytovatele. Franšízing je založen na trvalé a blízké partnerské spolupráci vycházející z dlouhodobé franšízingové smlouvy. Franšízor svým franšízantům poskytuje trvalou prodejní a technickou podporu.

Základem franšízingového modelu podnikání je dlouhodobá podnikatelská partnerská spolupráce (joint-venture, spolupodnikání, kooperace) dvou - a více - podnikatelů založená na dělbě činností. Každý z partnerů poskytuje pro účel společného podnikání (spolupodnikání) své silné stránky. Franšízor poskytuje značku, podnikatelský nápad, znalosti a zkušenosti, servis pro franšízanty a věnuje se systémovým a strategickým úkolům a rozvoji svého know-how ; franšízantům přenechává zajištění kapitálu a realizačního zázemí a řešení operativních záležitostí. Dohromady tak vzniká vyšší kvalita, která se početností a propojením obchodních jednotek příjemců do řetězce synergicky znásobuje.

Franšízingové partnerství má celou řadu výhod a předností; má samozřejmě také slabiny a riziková místa, ale výhody nad nevýhodami dlouhodobě převažují. Franšízing neumí zaručit stoprocentní podnikatelský úspěch - dokáže však podnikatelská rizika dramaticky snížit.

USA - velmoc franšízingu

Franšízingový byznys je jedním z pilířů ekonomiky USA - více než polovina amerických příjmů z retailu a služeb plyne právě z franšízových společností.

V USA dnes franšízing využívá ve více než 70 segmentech výrobků nebo služeb tři čtvrtě miliónu podnikatelských subjektů. Každou osmou minutu se v USA otevře jedna franšízingová obchodní jednotka.

Franšízing se za několik generací stal přirozenou součástí každodenního života Američanů a tamní podnikatelské kultury. Každý sedmý člověk v soukromém sektoru pracuje pro některou franšízingovou společnost.

Franšízing je ve Spojených státech oblíbený proto, že malým a středním podnikatelům přináší vysokou úspěšnost a stabilitu, mnohem větší než u podnikání individuálního. Miliónům malých i velkých podnikatelů právě franšízing přinesl prosperitu a naplnění jejich „amerického snu“.
Mnohé americké franšízové značky, technologie, výrobky a služby, jsou uznávaným mezinárodním standardem, s jehož parametry se porovnávají ostatní podnikatelské koncepty.

Američané si úspěšnosti a dobrého jména franšízingu váží, a proto je právě tento model podnikání regulován zvláštním federálním zákonem, který chrání zejména franšízanty.

Ve franšízingovém byznysu v USA existuje velmi intenzivní a tvrdá konkurence. Ta vyvíjí tlak na poskytovatele franšízingu a neustálé zdokonalování jejich produktů i metod prodeje, využívání nových marketingových postupů. Velká nabídka konkurenčních licencí vede také ke zdokonalování forem franšízingu a přístupu k držitelům licencí.
 • ADMEZ Logo
 • Logo Algida 300
 • Logo Aviko
 • BARKERS Logo
 • Bcc Logo
 • BERNARD BAR Logo
 • Logo Bernardpivo 300
 • Logo Bernardpub 300
 • BURRITO LOCO Logo
 • CAPTAIN CANDY Logo
 • Logo Centers Data
 • COLONIAL COLOSEUM Logo
 • COSTA Logo
 • CZ.NIC Logo
 • Logo CIFRA 300
 • CSOB Leasing Logo
 • Czechinvest Logo
 • Czechstartups Logo
 • Logo Dallmayr Gold 300
 • DARK SIDE Logo
 • DEKOR Logo
 • Logo DeptIntTrade 300
 • Donuter2
 • Logo Franchise Club
 • Logo FranKey
 • Logo Fruitisimo
 • GfK Logo
 • HAMLEYS Logo
 • HARLEY Logo
 • Logo Home Office
 • Logo Hooters
 • Ingenico Logo
 • Logo Jansen Display
 • KFC Logo
 • KFC ROZVOZ Logo
 • KOFOLA Logo
 • Logo Kooperativa
 • Lagardere Logo
 • Airport Prague Logo
 • LITTLE CEASARS Logo
 • Logo Mastercard New 300
 • Logo Minit
 • MPO Logo
 • Mr.KEBAB Logo
 • OKSYSTEM Logo
 • PAUL Logo
 • Logo Pizza Company
 • PIZZA COLOSEUM Logo
 • POPAI Logo
 • Logo Raai
 • ROBEETO Logo
 • SOCR New Logo
 • T.M.LEVIN Logo
 • UGO FRESH Logo
 • UGO SALATERIE Logo
 • Logo Unilever
 • Logo US.CS 300x300 RGB
 • VeggGo Logo 2
 • Logo Zasilkovna.cz 300x300px
 • Logo ZCH