Franchising

Franšízing - rychlejší úspěch, nižší riziko a vyšší zisk

Franšízing je, stručně řečeno, poskytování úspěšného a vyzkoušeného podnikatelského nápadu, značky a podpory jiným podnikatelům za úplatu.

Franšízingu dnes mnoho velkých firem vděčí za své silné celosvětové konkurenční postavení a věhlas. Nejúspěšnější franšízingové koncepty se postupně propracovaly od místního trhu k celonárodnímu a později až ke globálnímu pokrytí. Mnohý podnikatel franšízingu vděčí za svůj rychlý start v podnikání na svém lokálním trhu a schopnost se udržet. Mnohý zákazník – aniž to někdy tuší – právě franšízingu vděčí za vysokou dostupnost kvalitních výrobků a služeb. Franšízing dává malým nebo novým firmám možnost získat podobné konkurenční výhody jako mají silné, velké a zavedené firmy.

Mezinárodní franšízingové organizace odhadují, že v současné době existuje na celém světě více než 20 tisíc samostatných franšízingových koncepcí, značek a sítí uspokojujících zákazníky v nepřeberné škále činností. Očekává se, že v současné digitální epoše založené na informacích a znalostech a také na vytváření aliancí a sítí firem a jednotlivců, se franšízingové „spolupodnikání“ postupně stane dominující formou distribuce.

Podle jedné z definicí používaných v Evropě:

Franšízing je model distribuce založený na tom, že podnikatel (franšízor) svůj úspěšný systém odbytu výrobků, služeb nebo technologií poskytuje za úplatu jiným právně a finančně nezávislým obchodním partnerům (franšízantům). Franšízor svým franšízantům poskytuje právo (a zároveň jim ukládá povinnost) provozovat jeho obchodní činnost v souladu s jeho koncepcí odbytu, včetně používání jeho know-how a obchodních a technických postupů a při tom užívat obchodní jméno a|nebo ochrannou známku franšízingového poskytovatele. Franšízing je založen na trvalé a blízké partnerské spolupráci vycházející z dlouhodobé franšízingové smlouvy. Franšízor svým franšízantům poskytuje trvalou prodejní a technickou podporu.

Základem franšízingového modelu podnikání je dlouhodobá podnikatelská partnerská spolupráce (joint-venture, spolupodnikání, kooperace) dvou - a více - podnikatelů založená na dělbě činností. Každý z partnerů poskytuje pro účel společného podnikání (spolupodnikání) své silné stránky. Franšízor poskytuje značku, podnikatelský nápad, znalosti a zkušenosti, servis pro franšízanty a věnuje se systémovým a strategickým úkolům a rozvoji svého know-how ; franšízantům přenechává zajištění kapitálu a realizačního zázemí a řešení operativních záležitostí. Dohromady tak vzniká vyšší kvalita, která se početností a propojením obchodních jednotek příjemců do řetězce synergicky znásobuje.

Franšízingové partnerství má celou řadu výhod a předností; má samozřejmě také slabiny a riziková místa, ale výhody nad nevýhodami dlouhodobě převažují. Franšízing neumí zaručit stoprocentní podnikatelský úspěch - dokáže však podnikatelská rizika dramaticky snížit.

 • ADMEZ Logo
 • Logo Aviko
 • Bcc Logo
 • Logo Bernardpivo 300
 • Logo Blue Event
 • Logo Birdbird
 • CAPTAIN CANDY Logo
 • Logo CIFRA 300
 • Czechinvest Logo
 • Czechstartups Logo
 • DARK SIDE Logo
 • Logo DeptIntTrade 300
 • Logo Echo Tdenk
 • Logo Franchise Club
 • Logo FranKey
 • Logo Fruitisimo
 • HARLEY Logo
 • Logo Havel Holsek
 • Logo Home Office
 • Logo Hooters
 • Logo IPSOS
 • Logo Jansen Display
 • JLV Logo
 • Logo Knihavyhod 300
 • KOFOLA Logo
 • Logo Kooperativa
 • Logo Liftago
 • Logo Manpowergroup 300
 • Logo Minit
 • MPO Logo
 • N Grunt Logo
 • Logo Nespresso
 • OKSYSTEM Logo
 • Logo Pizza Company
 • POPAI Logo
 • Logo Raai
 • ROBEETO Logo
 • Sklizeno
 • SOCR New Logo
 • VeggGo Logo 2
 • Logo Vinebar 2
 • Logo Zasilkovna.cz 300x300px
 • Logo Zonky
 • Logo ZCH