O konferenci

Mezinárodní konferenční setkání Franchise Day Prague se za posledních děvět let stalo nepřehlédnutelnou a prestižní událostí roku a důležitým místem pro představení a zviditelnění se všech, kteří mají v oblasti síťového podnikání co nabídnout a říci.

V jednom dni kombinujeme konferenční vystoupení jednotlivých značek s prezentačními miniexpozicemi a intenzivním networkingem. Poskytujeme prostor pro setkání s vrcholnými decisionmakery z oborů využívajících franšízing, dáváme příležitost zviditelnit se v domácím i mezinárodním prostředí, umožňujeme oslovit nové partnery a upevnit vztahy se stávajícími.

Konferenční přehlídka Franchise Day Prague je přehlídkou chytrých, úspěšných a originálních značek, podnikatelských nápadů, zajímavých a nových myšlenek, zkušeností, know-how, rad a inspirativních podnětů.

Nabízíme aktuální a užitečné informace o možnostech „podnikání pod cizí značkou“, představujeme osvědčené i nové podnikatelské formule a nápady, produkty a technologie či formy prodeje, novinky z oblasti marketingu. Předchozí ročníky představily celou řadu domácích i zahraničních franšízingových značek.


Jedinečnost konferenční přehlídky Franchise Day Prague spočívá v šíři i hloubce záběru přesahujícím běžné franšízingové prodejní výstavy. Nabízíme komplexní pojetí „Franchisingu v detailech i v souvislostech“ a seznamujeme s novými nebo zajímavými trendy, které hýbou franšízingem, síťováním a retailem.

Na této události roku se potkávají:

 • podnikatelé a investoři, manažeři a živnostníci mající zájem o získání franšízové licence - národní (master) nebo lokální
 • zájemci o získání obecných informací o franšízingu
 • představitelé zahraničních a domácích franšízových společností a sítí
 • poskytovatelé služeb, systémů a technologií podporujících franšízing.

Na Franchise Day Prague jako návštěvníci přicházejí podnikatelé, živnostníci, manažeři a investoři, kteří hledají novou podnikatelskou příležitost a zvažují možnost stát se celostátním, regionálním nebo místním franšízovým partnerem určité značky.
Obvykle hledají novou podnikatelskou příležitost, šanci jak podnikat s pomocí osvědčeného obchodního know-how, silné a zavedené značky a efektivní podpory zkušeného partnera.

Na Franchise Day Prague se prezentují zástupci českých a mezinárodních (často amerických) franšízingových společností, kteří nabízejí franšízingové master-licence (z možností a závazkem rozvíjet obchodní území a trh v České republice) nebo individální franšízingové licence pro lokální trhy.

Silnou kategorii této mezinárodní přehlídky tvoří "služby pro franšízing“ - sektor poskytovatelů služeb, systémů a technologií, které disponují jedinečnými a cennými znalostmi, informacemi a know-how a které franšízingovým společnostem a jejich licenčním partnerům umožňují dosahovat profesionální kvalitu služeb a spokojenost zákazníků. Patří mezi ně např. poradenské a právnické kanceláře, franšízingoví poradci, výzkumné a marketingové agentury, personální a vzdělávací agentury, digitální společnosti nebo manažeři nákupních center a pronajímatelé komerčních realit. V poslední době to jsou odborníci na informační a komunikační technologie, na on-line marketing, na mobilní marketink a mobilní aplikace.

"Služby pro franšízing“ jsou v každé zemi důležitou podmínkou úspěšného rozvoje „franšízového byznysu“. Jejich rozsah a úroveň je pro mezinárodní franšízingové společnosti důležitým indikátorem úrovně místního prostředí a spolurozhoduje o ochotě zahraničních značek vstoupit na konkrétní cílový trh.

Předchozí ročníky

Franchise Day Prague 2017 PRO FUTURO navazuje na předchozí ročníky, které dohromady představily více než 150 značek. Můžete si prohlédnout předchozí ročník kliknutím na logo Franchise Day Prague 2017.

 • ADMEZ Logo
 • Logo Aviko
 • Bcc Logo
 • Logo Bernardpivo 300
 • Logo Blue Event
 • Logo Birdbird
 • CAPTAIN CANDY Logo
 • Logo CIFRA 300
 • Czechinvest Logo
 • Czechstartups Logo
 • DARK SIDE Logo
 • Logo DeptIntTrade 300
 • Logo Echo Tdenk
 • Logo Franchise Club
 • Logo FranKey
 • Logo Fruitisimo
 • HARLEY Logo
 • Logo Havel Holsek
 • Logo Home Office
 • Logo Hooters
 • Logo IPSOS
 • Logo Jansen Display
 • JLV Logo
 • Logo Knihavyhod 300
 • KOFOLA Logo
 • Logo Kooperativa
 • Logo Liftago
 • Logo Manpowergroup 300
 • Logo Minit
 • MPO Logo
 • N Grunt Logo
 • Logo Nespresso
 • OKSYSTEM Logo
 • Logo Pizza Company
 • POPAI Logo
 • Logo Raai
 • ROBEETO Logo
 • Sklizeno
 • SOCR New Logo
 • VeggGo Logo 2
 • Logo Vinebar 2
 • Logo Zasilkovna.cz 300x300px
 • Logo Zonky
 • Logo ZCH