Konferenční příspěvky

Kam směřuje náš maloobchod? Čeká nás Retail 4.0 nebo spíše Retail 0.8?

Tomáš KRÁSNÝ
expert a partner
Blue Strategy

Tomáš Krásný, expert a konzultant ‎a partner poradenské agentury Blue Strategy, se nahlas a trochu provokativně zamyslí nad možnými scénáři vývoje českého maloobchodu:
Jaký bude český retail za tři pět nebo až za deset let?
Co se radikálně promění a co zůstane?
Co se bude nejvíce prodávat a nakupovat a jakým způsobem?
Jak bude nakupovat a prodávat nová internetová generace?
Jsou trendy retailu na vyspělých trzích předobrazem budoucnosti českého maloobchodu?

 

Franchising 4.0: trendy a vize sdíleného podnikání v době digitální

Jaroslav Tamchyna
konzultant v oborech franchising a retail
zakladatel a ředitel, Český institut pro franchising

Retail a spolu s ním také franchising odrážejí změny současné doby a vyvíjejí se adekvátně převládajícím trendům a megatrendům.

Masové rozšíření internetu a chytrých telefonů zjednodušuje a odbourává různé články tradičních obchodních modelů, jedním z nich je i "klasický" model franchisingové kooperace, který známe např. u rychlého občerstvení. 

Tento zažitý model se, s nástupem digitálních technologií, vyvíjí a realizace franchisingového partnerství nabývá různých podob, např.digitálních, jak je známe z aplikací v chytrých mobilních telefonech. S "klasickým franchisingem"  zdánlivě mají málo podobného, ačkoliv podstata je stále stejná - jde o výsledek kooperace malých a velkých podnikatelů propojených v síti, sdílejících značku, strategii, know-how, informace, tržní vztahy, náklady, výnosy, ...

Jaroslav Tamchyna, specialista zaměřený na franchising, bude mluvit o proměnách franchisingu, o trendech (nejen technologických), které jeho vývoj pohánějí a o „sdíleném podnikání“, jako součásti sdílené ekonomiky.

Jsme uprostřed digitální revoluce. Jsme na to připraveni?

Simona Kijonková
Zakladatelka, inspirátorka a majitelka společnosti
Zásilkovna.cz

Simona říká "My život kolem nás vnímáme lineárně. Jenže jsme uprostřed digitální revoluce a zde vývoj technologii roste exponenciálně. Dobře vím, ze se proto nelze zastavit, že další a další inovace jsou nezbytným motorem růstu".

Simona KIJONKOVÁ je vizionářka a podnikatelka se silným tahem na branku, nejúspěšnější česká startupistka, "první dáma" české e-commerce, která se nebojí bořit zažitá pravidla. Před 7 lety dala impuls ke změně logistiky celé e-commerce - tehdy málokdo věřil, dnes ji kopíruji. Nenechte si proto ujit její vizi a výhled do budoucnosti e-commerce.

Její rozsáhlý mezinárodní franšízingový projekt Zásilkovna (www.zasilkovna.cz) má lví podíl na masivním rozšíření počtu kamenných výdejen a odběrných míst e-shopů a na nastavení stále komfortnějších zákaznických standardů.


 

 

Vývoj a novinky v mezinárodním franchisingu

Mark ABELL
britský advokát, odborník na franchising
mezinárodní advokátní kancelář Bird & Bird
Londýn, UK

Mimořádným hostem konference bude britský právník Mark ABELL, uznávaný odborník na franchising mezinárodního formátu z londýnské pobočky advokátní kanceláře s mezinárodní působností Bird & Bird. 

Mark se ve svém vystoupení bude zabývat otázkami jako: Jak se dnes všeobecně vyvíjejí franšízové vztahy?   Jak se vyvíjí mezinárodní franchising a master-franchising?  Jaký vliv má nástup digitálních platforem (typu P2P), často s globálním rozsahem? Jak je v těchto vztazích řešena ochrana zákazníka?  Jak se na ně dívá kartelové právo? Je na obzoru nějaká nová bloková výjimka? Jak se vyvíjejí franšízingová smlouvy? Dochází ke zjednodušení a zrychlování uzavírání smluv, třeba i elektronicky? Převládá trend k tvrdým, hodně regulovaným nebo měkkým, volnějším franšízám? Jak se vyvíjí právo u jiných prodejních kanálů, zejména e-commerce? Jak reagují britské mezinárodní franšízové společnosti na připravovaný odchod Velké Británie z jednotného trhu EU (brexit)?

 

Jak bude vypadat obchod budoucnosti?

Marta NOVÁKOVÁ
prezidentka
Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR

Marta Nováková je prezidentka Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR, sdružení družstev a firem, asociací a aliancí, podnikajících v maloobchodě a ve velkoobchodě, v gastronomických, ubytovacích a dalších službách.

Marta Nováková představí vizi obchodu a maloobchodních sítí budoucnosti. Přiblíží měnící se nároky na nakupování, na dostupnost a možnosti doručování, sortimentní rozsah. Promluví o předpokládaném vztahu e-shopů a kamenných obchodů, o e-shopech velkých maloobchodních domů, o výdejnách e-shopů. Zmíní také představu o budoucnosti současných prodavačů ve vztahu k automatům, o způsobech placení, o využití prodejních a externích dat, o využití big data, expertních systémů, o personalizacích nabídky.

 

Generace Y a Z: jako spotřebitelé, ale také podnikatelé, franšízanti a manažeři

Eva VEISOVÁ  
Executive Director
Ipsos UU (Understanding Unlimited)

Eva Veisová, ředitelka kvalitativního výzkumu mezinárodní výzkumné agentury Ipsos nás seznámí s životním stylem, preferencemi a chováním dvou postmoderních generací - generace Y a generace Z.

Představí spotřebitelské trendy, které budou v příštích letech s velkou pravděpodobností stále častěji součástí chování i požadavků postmoderních spotřebitelů i značek.

Eva nám svým příspěvkem také pomůže porozumět chování, preferencím a potřebám a vzájemné odlišnosti obou „internetových“ generací, které už nyní stále více  formují charakter současného byznysu a obchodu. Ať už jako spotřebitelé, ale také jako aktéři byznysu: jako podnikatelé, franšízanti, manažeři nebo třeba tvůrci start-upových projektů služeb "22. století".

Nové Sklizeno nastavuje nové trendy maloobchodu, gastronomie i franšízingu

Jan LANGER, obchodní ředitel Sklizeno FOODS
Aleš KOTĚRA, managing partner Sklizeno FOODS

Tři vizionáři Petr BORKOVEC (MY FOOD Market, 53,5 %), David KUKLA (SKLIZENO, 31,5 %) a Aleš KOTĚRA (Náš grunt, 10 %) nedávno propojili své vize, značky a firmy.  Pod názvem Sklizeno FOODS tak vzniklo nové výrobně-obchodní uskupení, které má ambice být jedničkou v maloobchodním prodeji a gastronomii kvalitních potravin a zdravého životního stylu. A to nejen objemem, ale i ikonickým postavením toho, kdo určuje trendy.   

Nový subjekt disponuje relativně velkým počtem prodejních míst po celé ČR, velkými celkovými logistickými a skladovacími kapacitami, týmem schopných a zkušených lidí s úspěšným know-how a elánem, hned několika značkovými a vyzkoušenými obchodními koncepty. To je jedinečná příležitost, jak využít synergie ze spojení a kombinací a výhody z velikosti. Díky tomu může nové Sklizeno začít už brzy reálně měnit a formovat současný trh kvalitních potravin a gastronomie zdravého životního stylu a být jedničkou v budování zdravého životního stylu a objevování chutí nejen podílem na trhu, ale také v inovacích.

Oba manažeři promluví o tom, co nového, zajímavého, moderního, unikátního chce nové Sklizeno nabídnout dodavatelům, prodejcům a zákazníkům a také svým franšízovým partnerům.

Aleš Kotěra promluví ospolupráci s dodavateli a o pohledu nového uskupení na budoucnost sourcingu v oblasti produkce kvalitnich potravin v CR.

Jan Langer se bude věnovat využití synergií a zvyšování produktivity. Promluví o aplikcích moderních digitálních technologií v potravinovem retailu jakými je chytré automatické objednáváni, vyskladňováni, příjem, elektronické planogramy, cenotvorba. V oblasti podpory franšízantů představí např. službu ivestiční podpory  a další inovace.

Česko na hraně. V politice i ekonomice.

Lenka ZLÁMALOVÁ
Analytička
Echo24

Lenka ZLÁMALOVÁ je nekompromisní politická a ekonomická komentátorka s obrovským přehledem i nadhledem, se zajímavými (často běžně nedostupnými) informacemi. Umí se trefně vyjadřovat a vyhmátnout podstatu. Patří mezi ty české novinářské veličiny, jejíž analýzy, názory a závěry už dlouhá léta s respektem sledují mnohé domácí politické a ekonomické špičky.

Než Lenka odešla do nezávislého názorového deníku Echo24.cz (www.echo24.cz), působila jako hlavní komentátorka v Hospodářských novinách a v Lidových novinách (Lidovky opustila vzápětí, co je spolu s MF DNES převzal Andrej Babiš).

Lenka se pokusí odpovědět na některé z těchto otázek: Proč si myslíte, že je „Česko na hraně v politice i ekonomice“? Jaký je stav i budoucnost české ekonomiky? Co ji bude ovlivňovat nejvíce? Jak daleko jsme od bodu zlomu dosavadní prosperity? Nebo už jsme za ním, ale ještě o tom nevíme? Jak vývoj české politiky ovlivňuje rozvoj domácí ekonomiky? Jak se dívá na krizi politických elit a proč se Česká republika ocitla na křižovatce mezi západní liberální demokracií a východní oligarchií? Jak se může Česko ze společenské krize probrat? Jak hodnotíte tyto volby? Kam může Českou republiku dovést Andrej Babiš, v případě, že bude po volbách sestavovat příští vládu?

Rychlé občerstvení zdravého životního stylu je na vzestupu

Jan HANUŠ
CEO a Father Falafel (zakladatel)
Vegg-Go

O sílícím trendu rychlého občerstvení založeném na specifickém výživovém stylu promluví Jan Hanuš, jehož koncept VEGG-GO se nyní veze na vlně stále sílícího zájmu o vegetariánství a jeho různé podoby.

Jan Hanuš se před několika lety v zahraničí inspiroval stále více sílícím zájmem o vegetariánství a veganství a rozhodl se vyvinout vlastní podnikatelský koncept bistra rychlého, zdravého a chutného občerstvení. Koncept byl vyvíjen a ověřován během dvou let postupně v 15 vlastních provozech a nyní se koncept Vegg-Go nabízí jako franšíza cizím subjektům.

K momentálně hlavním výživovým trendům zdravého životního stylu zvolil Jan Hanuš flexibilní přístup. A tak restaurace a bistra Vegg-Go nabízejí chutné jídlo nejen pro vegany a vegetariány, ale také pro flexitariány, tj. liberální vegetariány sporadicky konzumující maso.

Jak je to se současnými výživovými trendy? Který je na vzestupu a který dohasíná? A jak je to s flexitariány? Jaké životní hodnoty vyznávají konzumenti vegetariánských směrů? Musí být franšízanti vegetariáni?


 

ZONKY. Lidé půjčují lidem … nyní i podnikatelům. Jak to funguje?

Jakub STRÝČEK
ředitel marketingu  
ZONKY

Ředitel marketingu společnosti ZONKY Jakub STRÝČEK představí internetovou službu Zonky. Tato zprostředkovatelská platforma na českém trhu od června 2015 tvoří alternativu k běžným bankovním půjčkám.Jakub nám vysvětlí, jak ZONKY jako zprostředkovatelská platforma typu „P2P landing“ funguje: jakou roli v celém obchodním modelu hraje správcovská centrála Zonky, jak platforma propojuje individuální investory s individuálními žadateli o půjčku a jakou roli v obchodním modelu hrají jednotliví investoři. Služba Zonky nově začala nabízet malé půjčky také podnikatelům, což může být zajímavé pro  začínající franšízanty.

Platforma Zonky je příkladem zprostředkovatelského „digitálního franchisingu“, založeného na kooperaci malých a velkých podnikatelů propojených v síti, který k vzájemnému propojení  využívá informační a komunikační technologie.

Možná se dozvíme, co vlastně slovo „zonky“ znamená a zda máme říkat: ten zonky, ta zonky nebo to zonky.

Ambiciózní projekt Zonky už třetím rokem postupně mění zaběhlý způsob půjčování a investování peněz na českém trhu. Zpřístupňuje půjčky i těm, kteří na ně podle tradičních bankovních pravidel nedosáhnou, ačkoli je dokáží bez problémů splácet (OSVČ apod.). Ukazuje, že půjčování peněz se dá dělat jinak, bez velkých a nákladných institucí, s lidským přístupem a férověji.

ZONKY reprezentuje - díky masivní reklamě - nejznámější „fintech“ projekt půjčování a investování peněz v ČR. Investorem projektu Zonky, který na zakázku vyvinula společnost Creative Dock, je mezinárodní nebankovní finanční společnost Home Credit B.V. patřící do skupiny PPF.

 

 

Oksystem? Jsme GDPR-ready!

Martin Procházka
zakladatel a předseda představenstva
OKsystem

Martin Procházka, zakladatel a předseda představenstva velké softwarové společnosti OKsystem nás nasměruje na softwarová řešení, která umožňují se ve firmách vyrovnat s požadavky dvou důležitých nařízení EU a přitom se chovat korektně a transparentně vůči zaměstnancům, obchodním partnerům a klientům. (Nařízení EU "GDPR" a "ePrivacy" stanovují, jak musí firmy a úřady pracovat s citlivými daty.)

Společnost OKsystem vyvíjí a dodává v Česku i do zahraničí informační systémy pro personalistiku a prostředky pro komunikaci využívající silné kryptografické zabezpečení. OKbase je komplexní systém pro řízení lidských zdrojů a Babelnet je aplikace pro šifrovanou komunikaci.

Obě tato softwarová řešení jsou již připravená pro technická zabezpečení při zpracování osobních údajů a pro bezpečnou elektronickou komunikaci, splňují tedy podmínky GDPR, resp. jsou "GDPR-ready".

 

 

 

Jak získat a udržet ve firmě zaměstnance z generace chytrých telefonů

Adam MUSIL
Business Development Manager
ManpowerGroup

Adam MUSIL z ManpowerGroup, největší personální agentury v Česku, se pokusí ukázat cestu těm, které trápí dlouhodobý nedostatek mladých lidí z generace, označované jako generace Z. Ti se narodili v průběhu 90. let a na přelomu milénia. Nejstarším příslušníkům této generace je v současné době kolem 25 let, a na trh práce teprve vstupují.

Zdá se totiž, že léta zavedené způsoby odměňování a motivace jako by u nejmladší generace v poslední době přestaly fungovat. Vnímání pracovního prostředí, kariéry a volného času je totiž u této generace zcela jiné než u generace jejích rodičů. A ačkoli téměř všichni zaměstnavatelé si dnes uvědomují rozdílné nároky na pracovní místa mezi jednotlivými generacemi, jen pětina dokáže těm nejmladším nabídnout opravdu to, co hledají a na co slyší.

Mladí lidé generace Z už vyrůstali v digitálním světě, kde je internet samozřejmostí, a být stále na příjmu, „always on-line“, je zcela přirozené. Proto generace Z nedělá ostrou dělicí čáru mezi pracovním a osobním životem, zábavu i pracovní věci řeší přes telefon, který mají neustále u sebe. A internet je pro tyto lidi generace „sklopených hlav“ zejména zdrojem komunikace a zábavy. Mají potřebu svobody, nezávislosti, své zážitky potřebují neustále sdílet.

Jsou čeští zaměstnavatelé na tyto návyky a požadavky generace chytrých telefonů připraveni? Dokáží být opravdu atraktivní zaměstnavatel? Čím je motivovat? Jak na to jít? Co je špatně? Co se musí změnit?

Nebezpečné útesy ve vodách franchisingu

Jiří CTIBOR
advokát, specialista na franšízing a právo obchodní
zakládající partner
Z/C/H Legal, advokátní kancelář

Jiří CTIBOR upozorní na riziková a problematická místa, týkajících se současné praxe franšízingu, jako např.: využití e-shopu franšízorem i franšízanty, nové povinnosti v oblasti ochrany osobních údajů (GDPR); stanovení cen; plnění informační povinnosti vůči spotřebiteli; územní ochrana franšízanta; užívání sociálních médií franšízanty; prodej nezralých, nevyzkoušených a nevyladěných konceptů;  nevyváženost závazků ve smlouvě o franšízingu; nereálné sliby při nabídce franšízy a malá návratnost investice franšízanta nebo vymáhání závazků ze zajišťovacích instrumentů.
 
JUDr. Jiří CTIBOR, LL.M., PhD., je spoluautorem knižní novinky „Franchising“ vydané v nakladatelství Wolters Kluwer v edici Právo. Knihu představíme a během autogramiády autora nabídneme na stánku k prohlédnutí: https://obchod.wolterskluwer.cz/cz/franchising.p4112.html
 

Sociální sítě – maloobchodní platforma na vzestupu

Tomáš Jindříšek
ředitel
Dark Side

Tomáš Jindříšek, je specialista na on-line marketing a retail a zakladatel a ředitel společnosti Dark Side.

Promluví o tom, že sociální  sítě dnes nepředstavují pouze prostředí, kde mohou lidé spolu komunikovat, ale také poměrně rozvinutou komerční platformu, která sílí a je neustále vylepšována.

Sociální sítě dnes umožňují kombinovat budování značky a reputace, pečovat o zákazníky, správovat prodejní kanály a všechny tyto akce vyhodnocovat v reálném čase. Reklama na sociálních sítích dnes dokáže zamířit přesně na vkus zákazníka, konkrétní produkty lze snadněji nalézt a jedním kliknutím na nákupní tlačítko si je objednat.  A chatovací roboti (tzv. chatboti) jsou už dnes schopní vést poměrně inteligentní konverzaci přes Facebook, Twitter nebo jiné rozhraní. Sociální sítě také dokáží výrazně ovlivnit oběma směry reputaci značky, konkrétního poskytovatele nebo prodejce nebo produktu on-line služeb. 

Od hvězdiček k reputaci

Juraj Atlas
výkonný ředitel
Liftago

Na hodnocení prodejců a poskytovatelů jsme si již zvykli. Dokonce i jako spotřebitelé začínáme být "známkování". Digitální ekonomika umožňuje čím dále tím více spotřebitelům postavit se na druhou stranu barikád a "začít (se) prodávat". Komu budeme věřit a kdo bude věřit nám?

Juraj Atlas, výkonný ředitel  Liftago se s námi rozdělí o praktické zkušenosti s reputačním systémem Liftaga, založeným na vzájemném zpětném hodnocení taxikářů i zákazníků pomocí hvězdiček a komentářů. I když tento ratingový mechanismus systém vypadá na první pohled zdánlivě jednoduše, jeho samoregulační efekt je zajímavý.

Juraj Atlas patří ke spoluzakladatelům platformy pro organizování „férové“ taxislužby Liftago. Ta už třetím rokem úspěšně funguje v Praze a několika dalších městech. Na rozdíl od predátorského Uberu tato služba pracuje v mezích současné české legislativy. Je příkladem úspěšné digitální franšízy, která realizuje sdílené podnikání malých a velkých podnikateůl v P2P síti. Vyznačuje se zásadovým lpěním  na dodržování principu partnerské kooperace typu win-win, resp. win-win-win.  Přispěla ke kultivaci taxislužby a emancipaci taxikářské profecse; zákazníci i řidiči taxi si ji stále pochvalují.

F&B trendy: Jak nejmladší generace ovlivňuje podmínky podnikání v gastronomii

Jan HUMMEL
spoluzakladatel a CEO
Fruitisimo Group

Šéf a spoluzakladatel sítě více než šesti desítek moderních ovocných freshbarů Fruitisimo a bister Home Office promluví o tom, jak se nejovocnější freshbary snaží být atraktivní parťák pro své mladé a nejmladší zaměstnance a brigádníky. Pro ty z generace „always on-line“, která tak miluje neformálnost, svobodu, nezávislost, ráda se baví a nedělá mezi pracovním a osobním životem ostrou dělicí čáru.

 

Nová regulace osobních údajů (GDPR) změní více, než si myslíme

Jan Diblík
advokát, partner
Havel, Holásek & Partners

Jan Diblík, je partner a advokát kanceláře Havel, Holásek & Partners se specializací na právo duševního vlastnictví a technologií. Téma regulace užívání osobních údajů považuje za velmi důležité, protože platí „data is the new oil of economy“:

Ve svém vystoupení se Honza dotkne výzev a příležitostí, které přinesou nové právní normy, týkající se regulace osobních údajů či opačně řečeno jejich legitimního využívání. Ve všech členských státech EU začne už od 25. 5. 2018 platit Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), které nahradí zákon o ochraně osobních údajů. Samotná implementace nových pravidel vyžaduje mnoho procesů a změn organizace firem, bez kterých nebude možné legislativní požadavky splnit.

Tato poměrně revoluční norma nepředstavuje pouhé nastavení pravidel užívání osobních údajů, ale změní více, než si myslíme: Naprosto klíčový je fakt, že tímto vzniká nový hodnotový vztah k datům jakožto k aktivům, což si vyžádá jejich nové vnímání a zacházení s nimi. Díky výši sankcí jistě změní firemní kulturu i zásady a odpovědnost zaměstnanců.  Ve firmách se objeví nová hybridní funkce "pověřenec pro ochranu dat tzv. DPO (Data Protection Officer)".


 

Změna programu je vyhrazena.

Moderuje: Dr. Jaroslav Tamchyna, prezident Franchise Clubu a ředitel Českého institutu pro franchising

 • ADMEZ Logo
 • Logo Aviko
 • Bcc Logo
 • Logo Bernardpivo 300
 • Logo Blue Event
 • Logo Birdbird
 • CAPTAIN CANDY Logo
 • Logo CIFRA 300
 • Czechinvest Logo
 • Czechstartups Logo
 • DARK SIDE Logo
 • Logo DeptIntTrade 300
 • Logo Echo Tdenk
 • Logo Franchise Club
 • Logo FranKey
 • Logo Fruitisimo
 • HARLEY Logo
 • Logo Havel Holsek
 • Logo Home Office
 • Logo Hooters
 • Logo IPSOS
 • Logo Jansen Display
 • JLV Logo
 • Logo Knihavyhod 300
 • KOFOLA Logo
 • Logo Kooperativa
 • Logo Liftago
 • Logo Manpowergroup 300
 • Logo Minit
 • MPO Logo
 • N Grunt Logo
 • Logo Nespresso
 • OKSYSTEM Logo
 • Logo Pizza Company
 • POPAI Logo
 • Logo Raai
 • ROBEETO Logo
 • Sklizeno
 • SOCR New Logo
 • VeggGo Logo 2
 • Logo Vinebar 2
 • Logo Zasilkovna.cz 300x300px
 • Logo Zonky
 • Logo ZCH